Contact & organisatie

Stichting Jazz at the Castle
info@jazzatthecastlebreda.nl
jazzatthecastlebreda@gmail.com

Organisatie
Het comité dat vanaf 1989 in vrijwel ongewijzigde samenstelling de concerten organiseerde is in 2005 opgegaan in de Stichting Jazz at the Castle. Het bestuur bestaat uit vijf jazzliefhebbers die de taken in goed onderling overleg verdelen. De Gouverneur van de KMA was Beschermheer van de Stichting en sinds de KMA is opgegaan in de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is de Commandant van de NLDA Beschermheer van de Stichting.

De huidige beschermheer van Jazz at the Castle is:
Generaal-majoor N. Geerts.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Jack Lous (voorzitter)
Michiel Adriaansen (secretaris en penningmeester, website)
Willem van der Hoeven (sponsoring)
Naomi Adriaansz (muziekcommissie)
Jeroen Koning (muziekcommissie)

Het secretariaat is te bereiken via e-mail of via 06 45 89 41 56.

15 Joris De Cock