Over Jazz at the Castle

Logo kasteel

Jazz at the Castle
Het initiatief tot het houden van jazzconcerten werd eind jaren tachtig genomen door de toenmalige Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie, de Generaal-Majoor Hans Leeflang. Het idee was hem aan de hand gedaan door Rob Cremer die daarna tot zijn overlijden deel uit zou maken van het organiserend comité. Het eerste concert vond plaats op 15 januari 1989 in de ambtswoning van de gouverneur “Het Blokhuis”. Al spoedig werd Het Blokhuis te klein en werden de concerten gehouden in de Nassauzaal van het kasteel van Breda onder de noemer: “Jazz at the Castle”. Bij de organisatie werd de Gouverneur ondersteund door een comité van jazzliefhebbers uit Breda, die overigens verder geen binding hadden met de KMA. Jan Mol was jarenlang de trekker van dit comité tot zijn afscheid in 2006. Al spoedig maakten ook oud burgemeester Willem Merkx en Jos Horsten deel uit van het comité dat in 2006 is opgegaan in de Stichting Jazz at the Castle. Vanaf 2008 vinden de concerten plaats in de Grote Zaal van het Kasteel. Vanaf concertseizoen 2016-2017 wordt de KMA verbouwd, waardoor de concerten plaatsvinden in de kapel van Holland Casino.

De beweegredenen van de Gouverneur van destijds zijn nog steeds valide. De KMA heeft immers traditioneel een goede relatie met de Bredase bevolking en die band wordt op deze wijze bevestigd. Daarnaast wil de KMA het historisch-cultureel erfgoed (het Kasteel) waarover zij beschikt bij passende gelegenheden openstellen voor derden. Tenslotte past het bij de bredere doelstelling van de krijgsmacht een integraal en gewaardeerd deel uit te maken van de Nederlandse en voor de KMA in het bijzonder de Bredase samenleving. Het stijlvolle karakter dat Jazz at the Castle kenmerkt, dient daarbij onverkort te worden gehandhaafd.

Doelstellingen
Volgens haar statuten heeft de Stichting Jazz at the Castle de volgende doelstellingen:
– Het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en bevorderen van de Klassieke Jazz in de stad Breda en omgeving
– Het bevorderen van een goede relatie tussen de KMA en de NLDA en de stad Breda.

Hoe wordt de primaire doelstelling van Jazz at the Castle ingevuld?
De primaire doelstelling van de Stichting Jazz at the Castle wordt in eerste instantie ondersteund door het organiseren van hoogstaande concerten op het gebied van (klassieke) jazz in een daarvoor passende omgeving. Daarmee worden gelden gegenereerd die ingezet worden “ten behoeve van de bevordering en instandhouding van Klassieke Jazz in de stad Breda en omgeving”. Concreet werden onder andere donaties toegekend aan Breda Jazz Festival, Jazzin’ Around Ginneken, Jazz Info Breda en organisatoren van incidentele jazzconcerten.

JATC Kerstconcert Kasteel

Kasteel van Breda met kanon